Wydarzenia upowszechniające wyniki pracy intelektualnej

Podczas trwania projektu odbędzie się kilka warsztatów, mających na celu zwiększenie znaczenia projektu poprzez pomnożenie jego rezultatów oraz zapewnienie trwałości osiągniętych efektów oraz rozpowszechnienie wyników i rezultatów projektu. W szczególności odbędą się cztery Regionalne Warsztaty w krajach partnerów mające promować projekt i zapewnićpowielanie i przenoszenia uzyskanych wyników.

Na zakończenie projektu w Warszawie odbędzie się konferencja kończąca projekt. Jej celem będzie upowszechnienie wyników osiągniętych w trakcie projektu pomiędzy zainteresowanymi organizacjami, w tym  instytucjami szkolenia i kształcenia zawodowego.

--------------------------------------------------------------------------------

23.X.2018 Warszawa

Konferencja: MENTORING W SEKTORZE EKO-PRZEMYSŁU

Zapraszamy na bezpłatną konferencję kończącą 2 letni projekt EcoMentor: „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu” współfinansowany z programu Erasmus+.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia mentoringu w sektorze eko-przemysłu, które zostaną omówione przez znane autorytety: dr Małgorzatę Sidor-Rządkowską i dr Ewę Jastrzębską

Ponadto zagadnienia dotyczące walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych zostaną omówione przez specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) Dianę Stankiewicz oraz Michała Nowakowskiego.

Podczas Konferencji zostaną również zaprezentowane rezultaty projektu EcoMentor: 
- program szkoleniowy dla mentorów, 
- kurs on-line,
- program certyfikacji.

Informacje i rejestracja na stronie:
http://ios.edu.pl/konferencja/ecomentor/

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Chcesz dołączyć do programu.
a może masz jakieś ciekawe spostrzeżenia? Napisz!


Twój adres email
Treść

Partnerzy projektu: