Rezultaty pracy intelektualnej projektu EcoMentor:

 

O1 Standard kompetencji zawodowych dla mentorów w eko-przemyśle

W ramach tego rezultatu opracowany zostanie standard kompetencji zawodowych dla mentorów pracujących w wybranych podsektorach eko-przemysłu.

Przy pracach nad O1 konsorcjum bazować będzie na wypracowanych w ramach projektu CertiMenTu ogólnych kompetencjach mentorskich. Przy opracowywaniu standardu partnerzy skupią się na małych i średnich przedsiębiorstwach z następujących podsektorów: gospodarki odpadami, recyklingu i energii odnawialnej.

Przy opracowywaniu standardu partnerzy oprą się na następującym modelu: zadania zawodowe, lista kompetencji zawodowych, powiązania między kompetencjami zawodowymi oraz poziomem kwalifikacji w Europejskiej Ramie Kwalifikacji, opis ogólnych kompetencji społecznych.

Zadania w O1:

 1. Opracowanie jednolitej metody analizy kompetencji mentorów w eko-przemyśle
 2. Przeprowadzenie badania kompetencji mentorów w eko-przemyśle
 3. Opracowanie wstępnej wersji standardu kompetencji zawodowych
 4. Konsultacja i ocena wstępnej wersji standardu
 5. Ostateczna wersji standardu kompetencji zawodowych dla mentorów w eko-przemyśle 

 

O2 Modułowy program szkolenia dla mentorów w eko-przemyśle

W oparciu o opracowany w O1 standard kompetencji opracowany zostanie program szkolenia zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle.

Program szkolenia zostanie podzielony na moduły odnoszące się do zadań zawodowych. Szkolenie to powinno zapewnić uczestnikom uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu zadań mentorskich.

Zadania w O2:

 1. Określenie listy modułów szkoleniowych
 2. Zdefiniowanie efektów uczenia się oraz zestawów efektów uczenia się
 3. Opracowanie wstępnej wersji program szkolenia zawodowego
 4. Opracowanie planu oceny
 5. Konsultacje i ocena wstępnej wersji program szkolenia
 6. Ostateczna wersja modułowego programu szkolenia dla mentorów w eko-przemyśle

 

O3 Kurs zawodowy dla mentorów w eko-przemyśle z elementami blended learning

Celem jest opracowanie kursu zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle, łączącego elementy szkolenia klasycznego z elementami on-line (na platformie Moodle). Kurs będzie obejmował: sylabus z planem szkolenia, efekty uczenia się, materiały dla uczestników, materiały instruktażowe dla trenerów oraz narzędzia oceny.

Zadania w O3:

 1. Opracowanie struktury kursu
 2. Opracowanie zawartości kursu
 3. Opracowanie pakietów dydaktycznych: Podręcznik nauczyciela dla modułu M0, M1, M2, M3 (wersja angielska)
 4. Kurs EcoMentor na platformę e-learningową Moodle - link.

 

O4 System certyfikacji mentorów w eko-przemyśle

Celem jest weryfikacja i adaptacja modelu certyfikacji (CertiMenTu) mentorów do specyfiki eko-przemysłu. Następnie, w oparciu o „Conformity Assessment” (Norma ISO/IEC 17024:2012), opracowane zostaną dokumenty certyfikacyjne. Kandydaci do certyfikacji muszą spełniać wymagania określone w tej normie.

Zadania w O4:

 1. Opracowanie projektu program certyfikacji mentorów w eko-przemyśle
 2. Zdefiniowanie struktury, w tym struktury zarządzania organizacji certyfikującej
 3. Konsultacje i ocena programu certyfikacji
 4. Opracowanie ostatecznej wersji Programu Certyfikacji mentorów w eko-przemyśle (wersja angielska) streszszczenie  (wersja polska)

 

O5 Kompendium metodyczne i organizacyjne systemu ECVET dla mentorów w eko-przemyśle

W tym pakiecie zostanie opracowana publikacja, która będzie mogła być wykorzystywana przez mentorów do informowania podopiecznych w trakcie procesu mentoringu o systemie ECVET.

W publikacji zawarte będą materiały dotyczące założeń i wdrażania systemu ECVET.

Zadania w O5:

 1. Opracowanie kompendium
 2. Ostateczna wersja Kompendium  (wersja angielska) i streszszczenie  (wersja polska)

 

O6 Monografia podsumowująca wyniki projektu

W ramach tego pakietu opracowana zostanie monografia, której celem będzie udostępnienie wyników projektu szerokiego grona odbiorów: naukowców i ekspertów VET.

Zadania w O6:

 1. Opracowanie monografii
 2. Ostateczna wersja Monografii projektu EcoMentor (wersja polska)

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Chcesz dołączyć do programu.
a może masz jakieś ciekawe spostrzeżenia? Napisz!


Twój adres email
Treść

Partnerzy projektu: