Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – IOŚ-PIB

Adres:

Ul. Krucza 5/11 D

00-548 Warszawa

www.ios.edu.pl

Osoba do kontaktu: Paweł Wowkonowicz

e-mail: p.wowkonowicz@ios.edu.pl

Telefon: +48-22-375-05-34

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Chcesz dołączyć do programu.
a może masz jakieś ciekawe spostrzeżenia? Napisz!


Twój adres email
Treść

Partnerzy projektu: