Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym “Standard kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu”. Ankieta przeprowadzana jest w ramach projektu „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu – EcoMentor (2016-1-PL01-KA202-026809)” realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Celem kwestionariusza jest dokonanie oceny wstępnej wersji „Standardu kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu”.

 

 “Standard kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu” (wstępna wersja)

 

 Kwestionariusz oceny “Standardu kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu” (wersja word)

Kwestionariusz oceny “Standardu kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu” (wersja on-line)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym “Standard kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu”. Ankieta przeprowadzana jest w ramach projektu „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu – EcoMentor (2016-1-PL01-KA202-026809)” realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Celem kwestionariusza jest zweryfikowanie zawartości wstępnego projektu standardu kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu.

 Kwestionariusz "Kompetencje mentorów w eko-przemyśle" (zakończona)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym “Certification system for mentors in the eco-industry

Celem kwestionariusza jest zweryfikowanie zawartości opracowanego programu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu.

Po wypełnieniu ewaluacji na załączonym formularzu prosimy ja odesłać na adres: ecomentor@ios.edu.pl

 

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Chcesz dołączyć do programu.
a może masz jakieś ciekawe spostrzeżenia? Napisz!


Twój adres email
Treść

Partnerzy projektu: