Drugie spotkanie partnerów EcoMentor, 16-17.05.2017, Larissa, Grecja

Konsorcjum projektu EcoMentor odbyło drugie spotkanie partnerów. Gospodarzem spotkania był grecki partner DIMITRA i spotkanie odbyło się w jego siedzibie w Larisie, Grecja. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów: IOŚ-PIB i ITeE-PIB (Polska), SINERGIE (Włochy) i ICERMS (Szkocja).

Czytaj dalej

Spotkanie rozpoczynające projekt EcoMentor, 8-9.12.2016, Warszawa, Polska

Celem projektu EcoMentor jest stworzenie systemu certyfikacji mentorów w eko-przemyśle.

Koordynatorem projektu jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, więc pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w siedzibie IOŚ-PIB w Warszawie. Spotkanie trwało przez dwa dni i uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich pięciu partnerów: IOŚ-PIB i ITeE-PIB z Polski, ICERMS ze Szkocji, SINERGIE z Włoch i DIMITRA z Grecji. Każdy z partnerów przedstawił prezentację o swojej organizacji, a następnie partnerzy dyskutowali o celach projektu i planowanych działaniach.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

(+48) 22 375 05 07

ul. Krucza 5/11
     00-548 Warszawa

ecomentor@ios.edu.pl

Chcesz dołączyć do programu.
a może masz jakieś ciekawe spostrzeżenia? Napisz!


Twój adres email
Treść

Partnerzy projektu: